12 listopada 2018(poniedziałek) – dzień ustawowo wolny.
W tym dniu szkoła nie pełni
dyżuru opiekuńczego.