Przypominamy, że 14 października na podstawie art. 74 Karty Nauczyciela jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych. W tym dniu nie odbywają się lekcje. Szkoła pełni rolę opiekuńczo – wychowawczą. Odbędzie się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów.