Przypominamy, że 2 listopada jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, jednocześnie, na prośbę rodziców, pełnimy dyżur opiekuńczy w godzinach 6:30 – 17:30.