• Harmonogram spotkań

   • Zebrania z Rodzicami

    • 15 – 16 września 2021 r.
    • 17 – 18 listopada 2021 r.
    • 26 – 27 stycznia 2022 r.
    • 6 – 7 kwietnia 2022 r.
    • 25 – 26 maja 2022r. ( + dzień otwarty)

    Klasy O, I, II, III – środa
    Klasy IV, V, VI, VII, VIII  – czwartek

   • Dni otwarte (czwartki)

    • 21 października 2021 r.
    • 16 grudnia 2021 r.
    • 10 marca 2021 r.
   • Ważne daty

   • Ostateczne terminy przekazania zagrożeń:

    • 22 grudnia 2021 r.
    • 13 maja 2022 r.

     

    Ostateczne terminy:

    • 31 maja 2022r. – ustalenie i przekazanie ocen przewidywanych

     

    Ostateczne terminy klasyfikowania uczniów (wystawienie i wpisanie ocen do dziennika)

    • 21 stycznia 2022 r. – półrocze
    • 10 czerwca 2022 r. – rok szkolny