• Rada Rodziców

    • Prezydium Rady Rodziców

    • Przewodnicząca Rady Rodziców - Dorota Smak
     Wiceprzewodniczący Rady Rodziców - Tomasz Knobloch
     Sekretarz Rady Rodziców - Małgorzata Knap

    • Kontakt

    • kontakt: sp8.radarodzicow@wp.pl lub przez e-dziennik Librus

   • Konto

   • Rada Rodziców zaproponowała następującą wysokość składek na fundusz Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym:

    140 zł – za dziecko uczęszczające do naszej szkoły
    90 zł – za drugie dziecko uczęszczające do naszej szkoły
    trzecie i kolejne dzieci – zwolnione z opłat

    Przypominamy, że składka jest jednorazowa i dobrowolna.

    KONTO RADY RODZICÓW: 39 8931 0003 0737 3169 4000 0001

   • Nasze Działania

   • Zapraszamy do zapoznania się z działaniami podejmowanymi przez Radę Rodziców:

     

    Szanowni Rodzice
    Rada Rodziców to zespół ludzi, wybrany w demokratycznych wyborach, który ma reprezentować zbiorowy interes wszystkich rodziców. Głównym zadaniem Rady Rodziców jest inicjować zmiany, doradzać, opiniować i pomagać w podniesieniu jakości kształcenia oraz wychowania w szkole.


    W roku szkolnym 2021/2022 do Prezydium Rady Rodziców wybrano:

    Dorota Smak – Przewodnicząca Rady Rodziców
    Tomasz Knobloch – Wiceprzewodniczący Rady Rodziców
    Małgorzata Knap – Sekretarz Rady Rodziców

    Głównym założeniem Rady Rodziców na bieżący rok szkolny jest transparentność podjętych działań oraz bieżące informowanie rodziców o realizacji planów. Zachęcamy wszystkich rodziców do współpracy oraz zaangażowania, które w efekcie ma przynieść korzyści naszym dzieciom.

    W celu przybliżenia możliwości zmian, do których mogą przyczynić się Rodzice poniżej znajdziecie Państwo opis wysokobudżetowych przedsięwzięć, które zostały zrealizowane
    w poprzednich latach:

    1. Zakup Sztandaru Szkoły.
    2. Wyposażenie szkoły w źródełek wody pitnej, czyli urządzeń zapewniających nieograniczony i bezpłatny dostęp do wody dla wszystkich uczniów.
    3. Wyposażenie szkoły w monitoring, w celu podwyższenia standardu bezpieczeństwa.
    4. Wyposażenie szkoły w indywidualne szafki dla uczniów klas IV-VIII.
    5. Wyposażenie szkoły w wideofon, który umożliwił rodzicom kontakt ze świetlicą.
    6. Wyposażenie szkoły w krzesła, stoły oraz szafki do sal lekcyjnych 38 i 43 oraz meble do innych sal, które podniosły komfort nauki uczniów.
    7. Wyposażenie sali do zajęć korektywy w klimatyzację.
    8. Wyposażenie sali gimnastycznej w nagłośnienie.
    9. Wyposażenie szkoły w parking dla rowerów.
    10. Przygotowanie nawierzchni pod plac zabaw.

    Powyższe realizacji, to tylko część działań Rady Rodziców. Mimo to środki przeznaczone na te realizacje opiewały na kwotę blisko 100 000 złotych.


    Rada Rodziców odpowiada również, za zadania, które realizowane są w każdym roku szkolnym. Poniżej znajdziecie Państwo sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2020/2021, który obrazuje zakres podjętych działań:

    Sprawozdanie_finansowe_Rady_Rodzicow_2020_21.pdf

    Główne ubiegłoroczne realizacje, które mają znaczący wpływ na komfort nauki naszych dzieci to wyposażenie pracowni językowej w nowoczesny sprzęt i meble oraz zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy. Realizacja tych zmian to koszt blisko 36 000zł. Poniżej znajdziecie Państwo prezentację zmian w sali językowej oraz świetlicy szkolnej.