• Samorząd Uczniowski

    • Samorząd Uczniowski 2021/2022

    • W naszej szkole mamy dwa samorządy „Mały”, w którego skład wchodzą uczniowie klas 1-3 oraz „Duży” dla uczniów klas 4-8.

      

     Przewodnicząca Samorządu 

     Marta Mazurek kl.8d 

      

     Z-cy przewodniczącej

     Nela Wyporska kl.8d

     Bartłomiej Turski kl. 8d

      

     Przedstawiciele Małego Samorządu