• Z kart historii...

  • „Wszystko, co tylko istnieje, ma swoją historię, którą winniśmy skrzętnie notować i przekazywać potomnym.”
  • Z kart historii...

    • 1955
     • Rozpoczęcie budowy szkoły - ósmej szkoły podstawowej w Pruszkowie.

    • 1958
     • Oddanie do użytku nowej szkoły, o której mówiono "Szkoła-pałac" czy "Szkoła-ogród".

    • 1958
     • Kierownictwo nad placówką obejmuje pan Wacław Szablewski.  

    • 1962
     • Nadanie szkole imienia Władysława Broniewskiego. W uroczystościach, które miały miejsce 29 września, brała udział pani Wanda Broniewska - żona poety.

    • 1965
     • Wybudowanie basenu, który po po ponad trzydziestu latach zostaje likwidowany (nie udało się go zadaszyć, brak odpowiedniego odpływu).