Wprowadzone przez adminek

UWAGA !!!

W związku z brakiem zgłoszeń konieczności opieki w dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) Szkoła Podstawowa nr 8 w Pruszkowie w tym dniu nie będzie organizowała zajęć opiekuńczych.

NOWE ZMIANY ZASAD REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO OD 27.03.2020r.

SKŁADANIE WNIOSKÓW I ZGŁOSZEŃ W DNIACH 30.03-8.04.2020r. Zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia I7 marca 2020 r. rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosków: Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: postawiono pudełko na koperty w wejściu głównym do szkoły pod nadzorem pracownika szkoły, osoby […]

ZMIANY ZASAD REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Zgodnie z decyzją władz Miasta, dbając o bezpieczeństwo naszych pracowników oraz mieszkańców, którzy będą zapisywać swoje dzieci do pruszkowskich przedszkoli, żłobków i klas I szkół podstawowych, dostosowano terminy rekrutacji do obecnej sytuacji. W dniach 16 – 30 marca br. odbędzie się tylko rekrutacja elektroniczna do żłobków i przedszkoli. W dniach 30 marca – 08 kwietnia […]

Koronawirus – Informacja dla Rodziców!!!

Wszystkie informacje dotyczące Koronawirusa są umieszczone na Koronawirus – komunikaty  Drodzy Państwo, W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, decyzją rządu od 12 marca do 25 marca 2020r. zajęcia zostają zawieszone. Dzień 12, 13 (czwartek i piątek) to okres przejściowy, w którym nie odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze dla […]