Tydzień Uczniowskiej SuperMocy w Ósemce to tydzień, podczas którego w wielu klasach zorganizowane zostały zajęcia, warsztaty, gry i zabawy, podczas których uczniowie poznawali siebie oraz swoje mocne strony! To był tydzień Super działań i wielu inspiracji.

Szanowni Państwo

Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu „PRZYLĄDEK”, fundacja „Po pierwsze” oraz Centrum Handlowe „NOWA STACJA” zapraszają do włączenia się do akcji „Szafowanie dla Przylądka” czyli zbiórki używanej odzieży, butów (para związana), obrusów, firan, pościeli, koców, bieżników, torebek, pluszaków i innych tekstyliów w dobrym stanie – bez plam, dziur itd. Rzeczy należy spakować do max. 60 l worków, wypełniając 3/4 ich objętości.

Zbiórka w naszej szkole będzie trwała od 18-25 października

Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji Szafowanie dla PRZYLĄDKA. Przyłączcie się!!!

Akcja „Szafowanie dla Przylądka” została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Pruszkowa.

Razem posprzątajmy Polskę wzdłuż i wszerz!

 

Dołącz do akcji!!!

Egzamin na Kartę Rowerową odbędzie się 22.09.2021r, harmonogram będzie podany w późniejszym terminie.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest ukończenie 10 lat oraz dostarczenie do nauczycieli techniki wypełnionego i podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych ARKUSZA ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ ( druki zostały wysłane w wiadomościach Dziennika Librus, również są do pobrania w szkole u nauczycieli techniki: Joanna Derus i Arkadiusz Roziński).

Powodzenia

Edit: ze względu na trwający remont prosimy o to, aby dzieci nie przyjeżdżały do szkoły na rowerach i hulajnogach.

 

Szanowni Państwo!
Pierwszego września rozpoczyna się nowy rok szkolny. W związku z utrzymującymi się obostrzeniami dotyczącymi COVID – 19 funkcjonowanie szkoły będzie podobne do zeszłorocznego. Będziemy tak pracować i działać, aby zapewnić dzieciom i pracownikom szkoły maksymalne bezpieczeństwo. Zgodnie z wytycznymi MEiN i GIS rozpoczniemy naukę w formie tradycyjnej. Szczegółowe procedury funkcjonowania szkoły zostaną udostępnione w e-dzienniku.

Na oficjalne rozpoczęcie, dnia 1 września, do szkoły zapraszamy tylko dzieci. Rodzice, którzy chcą odprowadzić dziecko do szkoły proszeni są o niewchodzenie na teren szkoły i pozostanie poza budynkiem. Opisana zasada nie dotyczy rodziców uczniów klas pierwszych i wychowanków oddziału przedszkolnego, których zapraszamy wraz z dzieckiem (jeden opiekun bez osób towarzyszących). Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły, w tym uczniowie, zobowiązane są do dezynfekcji rąk lub założenia jednorazowych rękawiczek ochronnych, opiekunowie również zobowiązani są do zakrycia nosa i ust.

Jednocześnie informujemy, że w związku z remontem szkoły parkowanie samochodem w jej najbliższych okolicach jest utrudnione.

Poniżej przedstawiamy harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego. Uczniowie klas II-VIII spotkają się z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych. Natomiast uczniów klas I i wychowanków oddziału przedszkolnego zapraszamy na dużą salę gimnastyczną na krótkie spotkanie z Dyrektorem Szkoły.

Klasy II-VIII

Każda klasa wchodzi do szkoły głównym wejściem, najwcześniej 10 minut przed ustalonym czasem, i spotyka się z wychowawcą klasy w wyznaczonej sali lekcyjnej.

Godz. 9:00

Klasa IIa – sala 11
Klasa IIb – sala 10A
Klasa IIc – sala 12
Klasa IId – sala 35
Klasa IIIa – sala 38
Klasa IIIb – sala 36
Klasa IIIc – sala 26

Godz. 10:00
Klasa IVa – sala 44
Klasa IVb – sala 26
Klasa IVc – sala 32

Klasa VA – sala 43
Klasa VB – sala 40
Klasa VC – sala 45
Klasa VIA – sala 50
Klasa VIB – sala 30

Godz. 11:00

Klasa VIIA – sala 30
Klasa VIIB – sala 32
Klasa VIIC – sala 43
Klasa VIID – sala 40

Klasa VIIIA – sala 45
Klasa VIIIB – sala 44
Klasa VIIIC – sala 48
Klasa VIIID – sala 49

Klasy I i oddział przedszkolny

Każda z klas wchodzi do szkoły bezpośrednio do sali gimnastycznej drzwiami od strony boiska szkolnego, najwcześniej 10 minut przed wyznaczonym czasem. Po spotkaniu na sali gimnastycznej uczniowie wraz z wychowawcami przejdą do wyznaczonych sal lekcyjnych.

Godz. 9:30
Klasa IA – sala 35
Klasa IB – sala 36
Klasa IC – sala 12
Klasa ID – sala 38

Godz. 1100 – oddział przedszkolny – sala 10a