Godzina dla Ziemi

24 marca 2018 o godzinie 20:30 nasza Szkoła włącza się w akcję “Godzina dla Ziemi”. Tegorocznym hasłem akcji jest: “Ratujmy serce Karpat”.

Zebranie informacyjne dla Rodziców klas III i VI

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 8
oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie
zapraszają Rodziców uczniów klas III i VI
w dniu 22 marca o godz. 18:30
na zebranie informacyjne w sali gimnastycznej SP 8,
w sprawie klas,
które w roku 2018/2019
będą kontynuowały naukę w Szkole Podstawowej nr 3.

Podziękowania

Dziękujemy za WOŚP

Serdecznie dziękujemy za udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy!
Wszystkim Gościom, Sponsorom, Osobom, które nas wsparły w zbiórce na ten szczytny cel!
Udało się nam osiągnąć kwotę przekraczającą 13 tysięcy złotych.

Wszystkim razem i każdemu z osobna bardzo dziękujemy!!!!

OTRZYMALIŚMY WŁAŚNIE POTWIERDZENIE, ŻE Z NASZEJ SZKOŁY ZAKSIĘGOWANO KWOTĘ 13 769, 56 ZŁ.

Bardzo, bardzo dziękujemy!!!!!!!!

 

I od razu zapraszamy w przyszłym roku 🙂

 

Zima w mieście

Program zajęć zaplanowanych w ramach akcji

 „Zima w mieście”

w Szkole Podstawowej nr 8 w Pruszkowie

15.01. – 26.01.18 r.

Cel główny programu:

Zapewnienie uczniom bezpiecznego, atrakcyjnego  spędzenia czasu  w okresie ferii zimowych oraz możliwości rozwijania zainteresowań, uzdolnień, pasji.

Zadania:

– tworzenie warunków do realizacji zainteresowań i rozwijania ciekawości poznawczej

-organizowanie zajęć rozwijających aktywność fizyczną

– organizacja atrakcyjnych zajęć artystycznych, naukowych i społecznych

– dostarczenie możliwości integracji uczniów z poszczególnych grup wiekowych

– zapewnienie dostępności ofert dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, włączanie ich do grup rówieśniczych

– uwrażliwienie na bezpieczeństwo i odpowiedzialność podczas zajęć, zabaw i wycieczek

 

Formy realizacji programu:

(Szczegółowy plan zajęć i przydział dzieci do grup będzie dostępny w Szkole Podstawowej nr 8 dnia 12.01.18 r. (piątek) o godz. 15.00)

– spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej – bezpieczne ferie, zagrożenia w Sieci (15.01., 22.01.)

– wycieczki autokarowe do Warszawy – kręgielnia HULAKULA( 18.01), PAPUGARNIA Carmen (25.01.)

– zajęcia, zabawy świetlicowe (dowolne, tematyczne, plastyczno – techniczne)

– zajęcia w salach specjalistycznych (komputerowe, językowe, relaksacyjne)

– zajęcia sportowe na basenie (19.01., 23.01., 26.01.), lodowisku, sali gimnastycznej

– zabawy na lodowisku ( 17.01, 19.01., 22.01., 23.01., 24.01., 26.01.)

– wyjazdy do kina – Dom Kultury „Arsus” w Ursusie (17.01. i 24.01.)

– bal karnawałowy w sali zabaw „Bajkowy Raj” (19.01)

– zabawy relaksacyjno-sportowe w sali zabaw „Relaks” (18.01., 25.01.)

– wizyty w pizzerii – poznawanie procesu produkcji i historii pizzy (Pizzeria  Dominium 18.01., 22.01., 23.01., 25.01., 26.01.)

– pokazy taneczne (15.01., 16.01.,17.01), warsztaty karate (16.01, 18.01.)

– zajęcia plastyczne w Młodzieżowym Domu Kultury w Pałacyku – papieroplastyka (15.01.,16.01.)

Zasady organizacji:

– szkoła czynna w godzinach 9.00 – 16.00

– obiad  godzina 12.00

– uczniowie podzieleni na grupy wiekowe

– zabawy, zajęcia, wycieczki pod opieką nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 i 3

– opieka medyczna – pielęgniarka

Szczegółowy plan dnia:

 9.00 – 9.30  schodzenie się uczniów, przedstawienie planu pracy, przypomnienie zasad bhp

9.30 – 11.30  wyjścia, wycieczki, spacery, zajęcia w grupach, wyjazdy do kina

11.30 – 12.00  przygotowanie do obiadu, zajęcia higieniczno-porządkowe

12.00 – 12.30  obiad

12.30 – 14.30  zajęcia komputerowe, zabawy językowe, zajęcia sportowe, plastyczne, relaksacyjne, pokazy  taneczne, karate, zajęcia w grupach

14.30 – 16.00  rozchodzenie się dzieci, zabawy grupowe i indywidualne, porządkowanie sal