Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5.11 (Dz.U z 2020, poz. 1960) od 9 listopada klasy I-VIII będą pracować zdalnie zgodnie ze stacjonarnie obowiązującym planem. Po wszystkie szczegóły zapraszamy do dziennika elektronicznego.

Z ogromnym bólem i żalem, łącząc się z osieroconą Rodziną i Przyjaciółmi, informujemy,że zmarła śp. Iwona Prostacka,

długoletni wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Pruszkowie.
Społeczność naszej Szkoły poniosła olbrzymią stratę…

Msza Święta pogrzebowa odbędzie się 12 listopada o godzinie 12:00 w kościele św. Anny w Grodzisku Mazowieckim

„…..Gdybym wiedział, że dzisiaj po raz ostatni zobaczę Cię śpiącego, objąłbym cię mocno i modliłbym się do Pana, by pozwolił mi być Twoim aniołem stróżem.
Gdybym wiedział, że są to ostatnie minuty, kiedy Cię widzę, powiedziałbym „kocham Cię”, a nie zakładałbym głupio, że przecież o tym wiesz…….”

Gabriel Garcia Marquez

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z nowymi wytycznymi MEN, od poniedziałku, 26 października 2020, będzie prowadzone nauczanie zdalne dla klas IV – VIII oraz nauczanie stacjonarne dla klas I-III i oddziałów przedszkolnych.
Szczegóły znajdą Państwo w Librusie.

EDU Kompas

W dniu 28.09.2020 w Urzędzie Miasta w Pruszkowie odbyło się spotkanie
z przedstawicielami Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych z siedzibą
w Warszawie dotyczące wdrożenia w Mieście Pruszków projektu 9 tygodniowego Edu Kompas zdalna szkoła. Program służy standaryzacji, certyfikacji oraz wzmocnieniu kompetencji cyfrowych w nauce zdalnej.

Edu Kompas zdalna szkoła jest programem, który ma stanowić wsparcie oświaty w samorządzie, umożliwiając wdrożenie projektu rozwojowego dla wszystkich nauczycieli i Dyrektorów w mieście Pruszków. Projekt umożliwi zrealizowanie tego przedsięwzięcia w sposób systemowy i będzie opierać się na wynikach badań diagnostycznych. Wynikiem tych działań będzie przeszkolenie całej kadry kierowniczej szkół i nauczycieli w celu uzyskania umiejętności, które pozwalają prowadzić edukację zdalną oraz uzupełniać za pomocą narzędzi cyfrowych edukację stacjonarną.

Decyzja o rozpoczęciu programu była wynikiem nie tylko dążeń Miasta do zapewnienia szkołom sprzyjających warunków do realizacji ich zadań i dbałości o rozwój kompetencji cyfrowych kadry pedagogicznej. Organ Prowadzący poszukiwał rozwiązań w zakresie standardów pracy szkół i wdrożenia narzędzi, m.in. rozwiązań technologicznych , które pomogą przygotować nauczycieli do efektywnej pracy i nowatorskich form pracy z uczniami, a Dyrektorów szkół do jak najlepszego zarządzania swoimi zespołami i tworzenia szkół hybrydowych.

Decyzja o rozpoczęciu programu jest także wynikiem starań Miasta o efektywne wykorzystanie środków na doskonalenie nauczycieli zapisanych w budżecie oraz przeprowadzenia takich szkoleń, które zapewnią systemowy proces zarządzania rozwojem kompetencji cyfrowych kadry oświatowej w Mieście Pruszków.

Realizacja projektu umożliwia stworzenie kompleksowych rozwiązań w zakresie zdalnego kształcenia, niezbędnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Warto dodać, że EDU Kompas zdalna szkoła będzie stanowił podstawę do budowania lokalnej sieci współpracy nauczycieli oraz poszukiwania lokalnych liderów oświaty. Wspólna praca może się przyczynić także do integracji lokalnego środowiska oświatowego oraz wymiany najlepszych praktyk.

W związku z pojawieniem się w naszej szkole osób, które są chore na Covid- 19 oraz bardzo dużej grupy pracowników szkoły przebywających na zwolnieniach lekarskich
(w tym ponad 20 nauczycieli) i kwarantannach
w porozumieniu z Organem Prowadzącym podjęto decyzję
o przesunięciu tzw. dni dyrektorskich
z dni: 2.11.2020, 4.01.2021 – 05.01.2021
na okres od dnia 20.10 – 23.10.2020.

W tych dniach nie będzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ani stacjonarnych ani online.
Uczniowie pozostają w domu.

Czynna będzie świetlica tylko i wyłącznie dla uczniów, którym nie można zapewnić opieki w domu.
Przy podejmowaniu decyzji o przysłaniu dziecka do świetlicy prosimy wziąć pod uwagę fakt, że w społeczności szkolnej są potwierdzone przypadki zachorowań.

Planowany powrót do trybu stacjonarnego – w poniedziałek 26.10.2020.
Ewentualne zmiany będą komunikowane w piątek 23.10, najpóźniej w poniedziałek 26.10.2020.