KONSULTACJE DLA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Lp. Nauczyciel Termin
1 Antonik Agnieszka
2 Baka-Zielińska Grażyna
3 Bepierszcz Anna w godz. pracy oddziału przedszkolnego
4 Bigos Monika
5 Chałatkiewicz Krystyna
6 Derus Joanna
7 Dudek Joanna
8 Duplaga Barbara
9 Drewecka Anna
10 Fałek Anna w godz. pracy biblioteki
11
12
13 Jackowska Urszula w trakcie godzin pracy
14 Janiszek Wioleta
15 Jarząbek Marzanna w godz. pracy świetlicy
16 Jaźwińska-Drygas Beata
17 Kamionka Monika
18 Knobloch Joanna w godz. pracy wicedyrektora
19 Koperwas Renata
20 Kotowska Danuta
21
22 Krauze Wanda w godz. pracy biblioteki
23
24 Krawczak Marek
25
26 Kulesza Anna
27 Lukowska Anna
28 Łęcka Hanna
29 Łucka Ewa
30 Markowska Marta
31 Materska Sylwia w godz. pracy świetlicy
32
33
34 Milczarek Ewa w godz. pracy pedagoga
35 Milej-Popiołek Urszula w godz. pracy świetlicy
36 Modrzejewska Małgorzata
37 Nagraba Barbara
38 Nowaczek Agnieszka w godz. pracy  świetlicy
39 Nowicka Krystyna
40 Nurkowska Magdalena
41 Ogrodniczek Paweł
42 Ogrodniczek Piotr
43  Olszewska Diana w godz. pracy wicedyrektora
44 Ostrowska Ewelina
45 Panek-Ruge Marta w godz. pracy świetlicy
46 Piechal Anna
47 Podolska Alicja
48 Poprawa Katarzyna
49 Pyś-Wijas Julita
50
51 Roziński Arkadiusz
52
53 Sęsoła Aneta w trakcie godzin pracy
54 Sutkowska Kamila w godz. pracy logopedy
55
56 Tijewska Tatiana
57 Trojakowska-Ciura Aneta
58 Wabik-Piórkowska Agnieszka
59 Wachnik Karolina
60 Wacławek Lidia
61 Węglińska Małgorzata  w godz. pracy psychologa
62 Woźniak Beata
63 Wyralska Anita
64 Zając Anna
65 Zarzycka Ewa
66 Zdunek Beata
67 Żarnoch Krystyna

 

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie w przypadku nieobecności nauczyciela lub konieczności zastępowania osoby nieobecnej.

 

 GDZIE SZUKAĆ WSPARCIA SPECJALISTÓW?

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszkowie                                                                                            ul. Gomulińskiego 2, 00-800 Pruszków
tel. 22 758 68 29

Punkt interwencji Kryzysowej i leczenia traumy dla dzieci , młodzieży i  dorosłych         
ul. Jagiellońska   34
Tel: 226798599

Poradnia Uzależnień dla Dzieci Młodzieży
Ul. Warszawska 42 Tarczyn 05-555
Tel:500 -398-833 lub 22  727-70-63

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Mądra Sówka”
Al. Niepodległości 5, Pruszków
tel. 507 107 887

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ANIMUS
ul. Szkolna 2C, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
tel: 22 755 45 08 , 503 107 149, 507 138 788

Gabinet Terapii Dziecięcej KUBUŚ
ul. Krupińskiego 5a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 734 02 13, 517 303 41

Gabinet Terapii i Wspomagania Rozwoju Dziecka „HUŚTAWKA”
ul. E. Orzeszkowej 5g, 05-825 Grodzisk Mazowiecki                                                                                                                    tel.: 531 636 393

FUNDACJA SAVANT, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Szkoleniowa
ul. Chłapowskiego 47,    02-787 Warszawa
tel.  509 938 519, 601 317 168

Fundacja SCHOLAR
ul. Kubickiego 9 lok. 1,2,3 i 4, 02-954 Warszawa
tel. 22 848 43 24, 607 344 840,  695 055 714

 Fundacja SYNAPSIS
ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa
tel.: 22 825 87 42

Centrum CBT, Poradnia dla dzieci i młodzieży
ul. Wołodyjowskiego 74, 02-724 Warszawa
tel.: 507 130 919,  22 853 20 50

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
ul. Dzielna 7, 01-154 Warszawa
tel.: 22 468 25 47

 Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
ul. Koszykowa 78, Warszawa
tel. (22) 42-91-139

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży 
ul. 3 Maja 127, 05-420 Józefów
tel. 22 468 25 99

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
ul. Warszawska 42, 05-555 Tarczyn
tel.: 22 727 70 63

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin
ul. Marszałkowska 24, Warszawa
tel. 22 522 74 00

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży  ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem OPTA
ul. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa
tel.: 22 826 39 16, 506 399 683

Stowarzyszenie Aslan. Ośrodek Pomocy Psychologicznej Rodzinie
ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa
tel.: 22 636 49 04, 636 49 12