KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego   2 września 2019r.

Koniec I semestru                    7 lutego 2020r.

Egzamin ósmoklasisty
Terminy główne:

  • język polski –
  • matematyka –
  • język obcy nowożytny

Koniec roku szkolnego           26 czerwca 2020r.

Dni wolne od pracy:

1 listopada 2019r.  – Wszystkich Świętych

11 listopada 2019r. –  Narodowe Święto Niepodległości

23 – 31 grudnia 2019r.  – Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2010r. – Święto Trzech Króli

10 – 23 lutego 2020r. – Ferie zimowe

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020r. – Wiosenna przerwa świąteczna

1 maja 2020r. – Święto Pracy

3 maja 2020r. – Święto Konstytucji 3 Maja

11 czerwca 2020r – Boże Ciało

Dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych