KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego –  1 września 2021 r.

Koniec I półrocza –  28 stycznia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty
Terminy główne:

  • język polski – 24 maja 2022 r .
  • matematyka –25 maja 2022 r
  • język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r

Uroczystość ukończenia szkoły klas VIII  –  23 czerwca 2022 r

Zakończenie roku szkolnego  – 24 czerwca 2022 r

Dni ustawowo wolne od pracy:

1 listopada 2021 r.  – Wszystkich Świętych

11 listopada 2021 r. –  Narodowe Święto Niepodległości

25 – 27 grudnia 2021 r.  – Boże Narodzenie

1 stycznia 2022 r. – Nowy Rok

6 stycznia 2022 r. – Święto Trzech Króli

31 stycznia –  13 lutego 2022 r. – Ferie zimowe

17 – 18 kwietnia 2022 r. – Wielkanoc

1 maja 2022 r. – Święto Pracy

3 maja 2022 r. – Święto Konstytucji 3 Maja

16 czerwca 2022 r. – Boże Ciało

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

14 października 2021 r. – Dzień Edukacji Narodowej

23 – 31 grudnia 2021 r. – zimowa przerwa świąteczna

14 – 19 kwietnia 2022 r. – wiosenna przerwa świąteczna

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

15 października 2021 r. 

12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

2 maja 2022 r.

24 – 26 maja 2022r. – egzamin ośmioklasisty

17 czerwca 2022 r.