KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego   1 września 2020 r.

Koniec I półrocza                   7 lutego 2021r.

Egzamin ósmoklasisty
Terminy główne:

  • język polski – 25 maja 2021 r.
  • matematyka – 26 maja 2021 r.
  • język obcy nowożytny – 27 maja 2021r.

Uroczyste zakończenie szkoły klas VIII      24 czerwca 2021 r.

Zakończenie roku szkolnego           25 czerwca 2021 r.

Dni ustawowo wolne od pracy:

1 listopada 2020 r.  – Wszystkich Świętych

11 listopada 2020 r. –  Narodowe Święto Niepodległości

25 – 36 grudnia 2020 r.  – Boże Narodzenie

6 stycznia 2021 r. – Święto Trzech Króli

4 –  17 stycznia 2021 r. – Ferie zimowe

4 – 5  kwietnia 2021 r. – Wielkanoc

3 maja 2021 r. – Święto Konstytucji 3 Maja

3 czerwca 2021 r – Boże Ciało

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

14 października 2020 r. – Dzień Edukacji Narodowej

23 – 24, 28 – 31 grudnia 2020r. – zimowa przerwa świąteczna

1- 2, 6 kwietnia 2021r. – wiosenna przerwa świąteczna

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

20 – 23 października 2020r.

25 – 27 maja 2021r. – egzamin ośmioklasisty

4 czerwca 2021r.