KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego   1 września 2020 r.

Koniec I półrocza                   15 stycznia 2021r.

Egzamin ósmoklasisty
Terminy główne:

  • język polski – 25 maja 2021 r.
  • matematyka – 26 maja 2021 r.
  • język obcy nowożytny – 27 maja 2021r.

Uroczyste zakończenie szkoły klas VIII      24 czerwca 2021 r.

Zakończenie roku szkolnego           25 czerwca 2021 r.

Dni wolne od pracy:

1 listopada 2020 r.  – Wszystkich Świętych

11 listopada 2020 r. –  Narodowe Święto Niepodległości

23 – 31 grudnia 2020 r.  – Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2021 r. – Święto Trzech Króli

18 – 31 stycznia 2021 r. – Ferie zimowe

1 – 6 kwietnia 2021 r. – Wiosenna przerwa świąteczna

1 maja 2021 r. – Święto Pracy

3 maja 2021 r. – Święto Konstytucji 3 Maja

3 czerwca 2021 r – Boże Ciało

Dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

14 października 2020 r. – Dzień Edukacji Narodowej