KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego   3 września 2018r.

Koniec I semestru                    25 stycznia 2019r.

Egzamin ósmoklasisty
Terminy główne:

  • język polski – 15 kwietnia 2019 (poniedziałek) – godz. 9:00
  • matematyka – 16 kwietnia 2019 (wtorek) – godz. 9:00
  • język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 (środa) – godz. 9:00

Koniec roku szkolnego           21 czerwca 2019r.

Dni wolne od pracy:

1 listopada 2018r.  (Wszystkich Świętych)
23 – 31 grudnia 2018r.  (zimowa przerwa świąteczna)
28 stycznia – 10 lutego 2019r. (ferie zimowe)
18 kwietnia – 23 kwietnia 2019r. (wiosenna przerwa świąteczna)
1 maja 2019r. (Święto Pracy)
3 maja 2019r. (Święto Konstytucji 3 Maja)
20 czerwca 2019r (Boże Ciało)

Dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych