RADA RODZICÓW

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022 :

Dorota Smak – Przewodnicząca Rady Rodziców
Tomasz Knobloch – Wiceprzewodniczący Rady Rodziców
Małgorzata Knap – Sekretarz Rady Rodziców

 

kontakt: sp8.radarodzicow@wp.pl lub przez Librusa

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami podejmowanymi przez Radę Rodziców:

Opis działań RR

 

 

Rada Rodziców zaproponowała następującą wysokość składek na fundusz Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym:

140 zł – za dziecko uczęszczające do naszej szkoły
90 zł – za drugie dziecko uczęszczające do naszej szkoły
trzecie i kolejne dzieci – zwolnione z opłat

Przypominamy, że składka jest jednorazowa i dobrowolna.

 KONTO RADY RODZICÓW: 39 8931 0003 0737 3169 4000 0001

 Efekty działań: