RADA RODZICÓW

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018 :

 

Sylwia Świdzikowska – Jagodzińska
Monika Kalinowska
Barbara Potuczko

 

kontakt: sp8.radarodzicow@wp.pl;

ZEBRANIA RADY RODZICÓW – godzina 18:00:

KONTO RADY RODZICÓW:
90 8931 0003 0735 3732 2000 0001