RADA RODZICÓW

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020 :

 

Przewodniczący – Ewa Makowska
Wiceprzewodniczący – Małgorzata Knap
Sekretarz – Mateusz Koziak
Skarbnik – Michał Pihowicz

 

kontakt: sp8.radarodzicow@wp.pl;

ZEBRANIE RADY RODZICÓW :

dnia 21 listopada 2019 –  godz. 17:30

Rada Rodziców zaproponowała następującą wysokość składek na fundusz Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym:

140 zł – za dziecko uczęszczające do naszej szkoły
90 zł – za drugie dziecko uczęszczające do naszej szkoły
trzecie i kolejne dzieci – zwolnione z opłat

Przypominamy, że składka jest jednorazowa i dobrowolna.

 KONTO RADY RODZICÓW: 39 8931 0003 0737 3169 4000 0001