ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zgłoszenia i wnioski będą przyjmowane w godzinach od 8:00 do 15:30 w sekretariacie szkoły zgodnie z następującym harmonogramem:

Dla naboru do oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach został ustalona taka sama data przyjmowania zgłoszeń tj, od
01.03.2019 r. do 15.03.2019 r.

Uchwała Nr XXIX.308.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Harmonogram przyjęć do kl. I szkół podstawowych dzieci spoza rejonu

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenia – do kryteriów stosowanych do przyjęcia do klasy I spoza rejonu

Zgłoszenie dziecka do I klasy szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy szkoły podstawowej poza rejonem

 

Dzień otwarty dla wszystkich kandydatów odbędzie się 28 marca o godzinie 17:30.

 

Nowy rejon obejmują następujące ulice:

Al. Niepodległości (strona nieparzysta od nr 7 ), Al. Wojska Polskiego (strona parzysta do nr 26),  Apteczna,  Brwinowska, F. Chopina  (strona parzysta, strona nieparzysta – do nr 7),
I. Daszyńskiego, M. Drzymały, J. Gomulińskiego  (strona parzysta),  Grafitowa, Jastrzębia,
T. Kościuszki (strona nieparzysta od nr 17), Mechaników,  Mokra, S.Moniuszki, Niecała (str. parzysta od nr 6, str. nieparzysta od nr 11), Obrońców Pokoju, Olszowa, Ołowiana, Ołówkowa, Pl. Mechaników,  Powstańców (strona parzysta – od nr 20), Przemysłowa, Przytorowa, K. Pułaskiego, Radnych, M. Reja, H. Sienkiewicza, Sprawiedliwości  str. parzysta od nr 8, str. nieparzysta od nr 7,Stalowa, S.Staszica , Szczęsna.

 

Zebranie dotyczące organizacji klas pierwszych, w tym zasad tworzenia i funkcjonowania klas integracyjnych odbędzie się 28 maja 2019 o godz. 17:30.