ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zgłoszenia i wnioski będą przyjmowane w godzinach od 8:00 do 15:30 w sekretariacie szkoły zgodnie z następującym harmonogramem:

 

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie obowiązuje rejonizacja (dotyczy dzieci zamieszkałych w gminie Pruszków)

Uchwała – kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

Uchwała – kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

Uchwała – opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych w roku szkolnym 2018/2019

Zarządzenie postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego  do publicznych przedszkoli i do klas I szkół w roku szkolnym 2018/2019

Procedura przyjmowania uczniów do klasy pierwszej

Procedura przyjmowania do oddziału przedszkolnego 

Załącznik 1 – Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej z obwodu szkoły

Załącznik 2 – Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły

Załącznik 3 – Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Załącznik 4 – Wniosek o przyjęcie dziecka urodzonego w 2012 r. do klasy pierwszej

 

Dzień otwarty dla przyszłych pierwszoklasistów odbędzie się 5 kwietnia o godz. 17:30.

 

Nowy rejon obejmują następujące ulice:

Al. Niepodległości (strona nieparzysta od nr 7 ), Al. Wojska Polskiego (strona parzysta do nr 26),  Apteczna,  Brwinowska, F. Chopina  (strona parzysta, strona nieparzysta – do nr 7),
I. Daszyńskiego, M. Drzymały, J. Gomulińskiego  (strona parzysta),  Grafitowa, Jastrzębia,
T. Kościuszki (strona nieparzysta od nr 17), Mechaników,  Mokra, S.Moniuszki, Niecała (str. parzysta od nr 6, str. nieparzysta od nr 11), Obrońców Pokoju, Olszowa, Ołowiana, Ołówkowa, Pl. Mechaników,  Powstańców (strona parzysta – od nr 20), Przemysłowa, Przytorowa, K. Pułaskiego, Radnych, M. Reja, H. Sienkiewicza, Sprawiedliwości  str. parzysta od nr 8, str. nieparzysta od nr 7,Stalowa, S.Staszica , Szczęsna.