ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rekrutacja do klas 1 dla dzieci zamieszkujących poza rejonem szkoły

 

Szanowni Państwo!

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Pruszkowa (Zarządzenie nr 94/2020 z dnia 18 marca 2020) rozpoczęła się rekrutacja do klas I dzieci zamieszkujących poza rejonem szkoły. Zainteresowane osoby prosimy o pobranie wzoru wniosku ze strony szkoły lub Strony Urzędu Miasta Pruszkowa, bądź z gmachu szkoły i  wypełnienie oraz  złożenie go od 25 maja 2020 do 5 czerwca 2020.

Obowiązują dwie drogi  składania wniosków:

– wersja elektroniczna  – skan lub wyraźna fotografia wypełnionego wniosku na adres: sp8@miasto.pruszkow.pl

– papierowa  – składamy wypełniony wniosek do opisanej i zaklejonej koperty do pudełka w przedsionku Szkoły. Na kopercie wpisujemy imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail rodziców, dziecka kandydującego do klasy I.

W razie wątpliwości prosimy o telefon pod numer 22 758 68 93.
Sekretariat szkoły czynny jest w godzinach od 8:00 – 15:00

Wniosek:

Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy szkoły podstawowej poza rejonem

 

Dzieci zamieszkałe w rejonie szkoły, których rodzice złożyli kartę zgłoszenia są przyjęte “z urzędu” do klasy pierwszej.

 

ZMIANY ZASAD REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Dbając o bezpieczeństwo pracowników placówek oświatowych oraz mieszkańców, którzy będą zapisywać swoje dzieci do pruszkowskich przedszkoli klas I szkół podstawowych w dniu 18 marca br. Prezydent Miasta Pruszkowa wydał Zarządzenie nr 94/2020. Zarządzenie  wprowadziło zmiany w harmonogramie czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do  publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków.  Gorąco zachęcam do zapoznania się z jego treścią.

Przypominamy, że w dniach 16 – 30 marca br. odbędzie się tylko rekrutacja elektroniczna do żłobków i przedszkoli.

W dniach 30 marca – 08 kwietnia br. rusza rekrutacja w formie papierowej do szystkich placówek, w tym  oddziałów przedszkolnych w szkołach  oraz  do klas I dla dzieci zamieszkujących w rejonie szkoły.  Decyzją organu prowadzącego z dnia 26.03.2020r. wnioski mozna przesyłać droga mailową na adres placówki sp8@miasto.pruszkow.pl.  Ewentualne konsultacje udzielane są tylko i wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W związku z obecną sytuacja epidemiologiczną w Polsce przy składaniu wniosków i zgłoszeń w dniach  od 30 marca do 8 kwietnia w placówce obowiązują zaostrzone reguły sanitarne:

 • Przy głównym wejściu do szkoły zostanie utworzone stanowisko rekrutacyjne, w którym będą składane wnioski i zgłoszenia, osoby składające dokumenty nie wchodzą na teren placówki.
 • Wydrukowane i wypełnione zgłoszenia i wnioski należy składać w zaklejonej kopercie do specjalnie przygotowanego pudełka.
 • Koperta powinna być opisana: imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail rodzica.
 • Potwierdzenie złożenia wniosku bądź zgłoszenia będzie przesłane pocztą e-mail.
 • Jeżeli ktoś z Państwa nie zdąży skompletować dokumentów i w związku z epidemią nie uzyska zaświadczenia pracodawcy może przedłożyć dokumenty w późniejszym terminie, a na potrzeby rekrutacji założy dodatkowe oświadczenie potwierdzające ten fakt.
 • Obowiązuje ograniczony kontakt z pracownikami i innymi osobami, w tym zachowanie odpowiedniego – 1.5 metrowego dystansu między oczekującymi na złożenie dokumentów oraz osobami przebywającymi w budynku.
 • Punkt rekrutacyjny w szkole będzie czynny w następujących godzinach:
  • poniedziałki, środy i piątki: 9 – 13
  • wtorki i czwartki: 13 – 17 .

Wnioski o przyjęcie do klasy I dzieci zamieszkujących poza rejonem szkoły będą przyjmowane zgodnie z harmonogramem zawartym w załączniku nr 2 do w/w zarządzenia.  

Wnioski i zgłoszenia są  do pobrania na stronach szkoły oraz na stronie Miasta .

Zeskanowane wnioski przesłane do dnia dzisiejszego droga elektroniczną zachowują swoją ważność.

Prosimy o śledzenie wszelkich komunikatów i aktualizacji i na stronie szkoły  i stronie Miasta : https://www.pruszkow.pl/

PODCZAS SKŁADANIA DOKUMENTÓW PROSIMY O BEZWZGLĘDNE ZACHOWANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY.

Odwołujemy również “Dzień otwartych drzwi” zaplanowany na 26 marca.

Pozostałe zasady rekrutacji pozostają na dzień dzisiejszy bez zmian.

Dokumenty rekrutacyjne dla klasy I

Oświadczenie rodziców

Rekrutacja do klas I w roku szkolnym 2020/2021

Zgłoszenie do I klasy dziecka zamieszkującego w rejonie szkoły

Wniosek o przyjęcie do I klasy dziecka zamieszkującego poza rejonem szkoły

Dokumenty rekrutacyjne dla oddziału przedszkolnego

Oświadczenie rodziców

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Rekrutacuja do klas O oddziału przedszkolnego

 

Nowy rejon obejmują następujące ulice:

Al. Niepodległości (strona nieparzysta od nr 7 ), Al. Wojska Polskiego (strona parzysta do nr 26),  Apteczna,  Brwinowska, F. Chopina  (strona parzysta, strona nieparzysta – do nr 7),
I. Daszyńskiego, M. Drzymały, J. Gomulińskiego  (strona parzysta),  Grafitowa, Jastrzębia,
T. Kościuszki (strona nieparzysta od nr 17), Mechaników,  Mokra, S.Moniuszki, Niecała (str. parzysta od nr 6, str. nieparzysta od nr 11), Obrońców Pokoju, Olszowa, Ołowiana, Ołówkowa, Pl. Mechaników,  Powstańców (strona parzysta – od nr 20), Przemysłowa, Przytorowa, K. Pułaskiego, Radnych, M. Reja, H. Sienkiewicza, Sprawiedliwości  str. parzysta od nr 8, str. nieparzysta od nr 7,Stalowa, S.Staszica , Szczęsna.