KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW UCZNIÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119,

informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa nr 8 im. Władysława Broniewskiego w Pruszkowie ,  z siedzibą przy
  Obrońców Pokoju 44 , 05-800 Pruszków. ,tel:227585984 ,
  adres e-mail: sp8@miasto.pruszkow.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Bernecka-Legucka –tel. 500-478-533.
 3. Celem zbierania i przetwarzania danych jest realizacja zadań statutowych szkoły wynikających z uregulowań prawnych w szczególności Prawo Oświatowe, SIO
 4. Odbiorcą danych są : upoważnieni pracownicy; oraz przedsiębiorstwa z którymi zawarto umowy powierzenia danych np.: Synergia Librus e-dziennik,
 5. Okres przetwarzania danych: dane ucznia przechowywane będą przez cały proces edukacji z godnie z obowiązującymi przepisami ;
 6. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo sprzeciwu ,żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych , jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne , lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych szkoły.
 8. Dane udostępniane przez Panią / Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.