OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

 

Rok szkolny 2021/2022

COLONNADE – Druk zgłoszenie roszczenia

COLONNADE – Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

COLONNADE – Ogólne warunki ubezpieczenia NNW

COLONNADE – Postanowienia dodatkowe do programu ubezpieczenia NNM

COLONNADE – Zasady zgłaszania i likwidacji szkód

 

Rok szkolny 2020/2021

Informacje o szczególnych warunkach ubezpieczenia NNW w InterRisk

InterRisk-ulotka-szkodowa

Zakres ochrony ubezpieczonego w wariancie II

Druk-zgłoszenia-roszczenia