HARMONOGRAM SPOTKAŃ

ZEBRANIA Z RODZICAMI – godz. 17:30

  • 20 – 21 września 2017
  • 8 – 9 listopada 2017
  • 10 – 11 stycznia 2018
  • 18 – 19 kwietnia 2018
  • 23-24 maja 2018 (zebrania + dzień otwarty)

Klasy 0, I, II, III – środa
Klasy IV, V, VI, VII  – czwartek

DNI OTWARTE – godz. 17:30 (czwartki)

  • 12 października 2017
  • 7 grudnia 2017
  • 22 lutego 2018
  • 22 marca 2018