HARMONOGRAM SPOTKAŃ

ZEBRANIA Z RODZICAMI

 • 15 – 16 września 2021 r.
 • 17 – 18 listopada 2021 r.
 • 26 – 27 stycznia 2022 r.
 • 6 – 7 kwietnia 2022 r.
 • 25 – 26 maja 2022r. ( + dzień otwarty)

Klasy O, I, II, III – środa
Klasy IV, V, VI, VII, VIII  – czwartek

DNI OTWARTE (czwartki)

 • 21 października 2021 r.
 • 16 grudnia 2021 r.
 • 10 marca 2021 r.

Ostateczne terminy przekazania zagrożeń:

 • 22 grudnia 2021 r.
 • 13 maja 2022 r.

Ostateczne terminy:

 • 31 maja 2022r. – ustalenie i przekazanie ocen przewidywanych

Ostateczne terminy klasyfikowania uczniów (wystawienie i wpisanie ocen do dziennika)

 • 21 stycznia 2022 r. – półrocze
 • 10 czerwca 2022 r. – rok szkolny