HARMONOGRAM SPOTKAŃ

ZEBRANIA Z RODZICAMI – godz. 17:30

  • 19 – 20 września 2018
  • 7 – 8 listopada 2018
  • 23 – 24 stycznia 2019
  • 10 – 11 kwietnia 2019
  • 22-23 maja 2019 (zebrania + dzień otwarty)

Klasy 0, I, II, III – środa
Klasy IV, V, VI, VII, VIII  – czwartek

DNI OTWARTE – godz. 17:30 (czwartki)

  • 11 października 2018
  • 13 grudnia 2018
  • 28 lutego 2019
  • 21 marca 2019