HARMONOGRAM SPOTKAŃ

ZEBRANIA Z RODZICAMI – godz. 17:30

  • 23 – 24 września 2020 r.
  • 17 grudnia 2020 r. (spotkanie on-line dla rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem)
  • 3 -4 lutego 2021 r. (zebranie on -line)
  • 14 – 15 kwietniq 2021 r.
  • 26 – 27 maja 2021 r. (zebranie +dzień otwarty)

Klasy O, I, II, III – środa
Klasy IV, V, VI, VII, VIII  – czwartek

DNI OTWARTE – godz. 17:30 (czwartki)

Utrzymuje się cotygodniowe konsultacje e-mail lub telefoniczne nauczycieli z rodzicami

 

Ostateczne terminy przekazania zagrożeń:

22 grudnia 2020 r.

14 maja 2021 r.

Ostateczny termin ustalenia i przekazania ocen przewidywanych:

2 czerwca 2021 r.

Ostateczny termin klasyfikowania uczniów/wystawienie i wpisanie ocen do dziennika:

29 stycznia 2021 r. – Półrocze

14 czerwca 2021 r. – Rok szkolny