HARMONOGRAM SPOTKAŃ

ZEBRANIA Z RODZICAMI – godz. 17:30

  • 18 – 19 września 2019 r.
  • 13 – 14 listopada 2019 r.
  • 29 – 30 stycznia 2020 r.
  • 15 – 16 kwietnia 2020 r.
  • 27 – 28 maja 2020 r. (zebrania + dzień otwarty)

Klasy O, I, II, III – środa
Klasy IV, V, VI, VII, VIII  – czwartek

DNI OTWARTE – godz. 17:30 (czwartki)

  • 10 października 2019 r.
  • 19 grudnia 2020 r.
  • 5 marca 2020 r.

Ostateczne terminy przekazania zagrożeń:

                                                        20 grudnia 2019 r.

                                                        20 maja 2020 r.