HARMONOGRAM SPOTKAŃ

ZEBRANIA Z RODZICAMI – godz. 17:30

  • 18 – 19 września 2019
  •  listopada 2019
  • stycznia 2020
  • kwietnia 2020
  • maja 2020 (zebrania + dzień otwarty)

Klasy O, I, II, III – środa
Klasy IV, V, VI, VII, VIII  – czwartek

DNI OTWARTE – godz. 17:30 (czwartki)

  • października 2019
  • grudnia 2020
  • marca 2020