DORADZTWO ZAWODOWE

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Terminy te nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022. Harmonogramy do tych szkół będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego 2021/2022 w załączniku.

Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2020-2021

Wiele ważnych, potrzebnych i interesujących Was informacji znajdziecie pod linkiem edukacja warszawa w zakładce dla ucznia i rodzica – rekrutacja – po szkole podstawowej.

Poniżej znajduje się oferta pruszkowskich szkół ponadpodstawowych.

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
ul. Kościuszki 38, 05-800 Pruszków
tel/ fax 022/758-63-73
http://www.kosciuch.pruszkow.pl/

Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana
ul. Daszyńskiego 6, 05-800 Pruszków
tel.: 22 758 77 35
https://www.zan.pruszkow.pl/

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
ul. Gomulińskiego 2, 05-804 Pruszków
tel. 022/758-89-62, fax 022/758-89-64
https://zsoispruszkow.pl/
– LO
– LO Sportowe
– Gimnazjum Sportowe

Zespół Szkół Nr 1 im. S. Staszica
ul. Promyka 24/26, 05-800 Pruszków
tel. 022/ 728-86-54, fax 022/758-66-75
http://zsnr1-pruszkow.com/

– Technikum (4 lata):
– technik budownictwa
– technik drogownictwa
– technik ochrony środowiska
– technik informatyk
– technik ekonomista
– pojazdów samochodowych

– Zasadnicza Szkoła Zawodowa
– klasy wielozawodowe