KONKURSY

IV EDYCJA KONKURSU KULINARNEGO NA ZDROWE POTRAWY Z WARZYW

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO

IV KONKURSIE PIOSENKI DZIECI I MŁODZIEŻY „ŚPIEWAJ, NIE ZIEWAJ”

MDK Pruszków zaprasza do wzięcia udziału w w konkursie piosenki dzieci i młodzieży „Śpiewaj, nie ziewaj”

 CELE KONKURSU

1. Propagowanie radości śpiewani”

2. Doskonalenie prezentowania własnych umiejętności przez uczestników

3. Wzmocnienie odwagi scenicznej

4. Aktywizacja oraz integracja środowisk artystycznych

5. Wymiana doświadczeń

6. Rozwijanie uzdolnień twórczych poprzez rozbudzanie aktywności muzyczno-artystycznej i postawy kreatywnej

7. Ujawnienie młodych talentów wokalnych

REPERTUAR

1. Uczestnicy wszystkich kategorii wiekowych przygotowują dwa dowolne utwory o łącznym czasie ich wykonania nieprzekraczającym 6 minut.

2. Teksty piosenek nie mogą zawierać wulgaryzmów.

3. W przypadku wątpliwości jury może poprosić o zaprezentowanie drugiego utworu (dotyczy wszystkich kategorii).

KRYTERIA OCENY

1. Jury jest powoływane przez właściwych organizatorów na każdym etapie eliminacji konkursu.

2. Jury ocenia: dobór repertuaru, muzykalność, interpretację utworu, kulturę mowy oraz ogólny wyraz artystyczny. 

HARMONOGRAM

1. Zgłoszenie uczestników przez wychowawców klas do 8 marca 2019 r.

2. Eliminacje na etapie szkolnym 14 marca 2019 r.

3. Dokonanie wyboru i przedstawienie reprezentantów Szkoły 20 marca 2019 r.

4. Zgłoszenie reprezentantów Szkoły do Konkursu w MDK Pruszków do 8 kwietnia 2019 r.

5. Eliminacje w MDK Pruszków 24 kwietnia 2019 r. (środa)

6. Koncert laureatów w MDK Pruszków 25 kwietnia 2019 r. (czwartek)

NAGRODY

1. Jury przyzna nagrody za I, II i III miejsce w każdej kategorii.

2. Podczas finału konkursu zostanie wyłoniony laureat, który otrzyma nagrodę Starosty Pruszkowskiego.

3. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów oraz dyplomy uczestnictwa dla wszystkich wykonawców na szczeblu eliminacji w Młodzieżowym Domu Kultury

KONKURS “ŚWIĘTY MIKOŁAJ”

Zapraszamy wszystkich uczniów z klas 0 –VIII do udziału w konkursie plastycznym „Święty Mikołaj”, należy wykonać w formie przestrzennej postać Świętego Mikołaja. Praca może być wykonana techniką dowolną z wykorzystaniem różnorodnych środków plastycznych.

Prace należy składać do 07.12.2018r. Klasy 0- III do wychowawców świetlicy szkolnej, klasy IV-VIII do nauczyciela techniki Joanny Derus. Nagrody zostaną wręczone na świątecznym apelu w grudniu.  Prace zostaną przekazane na cele charytatywne.

Regulamin konkursy”Święty Mikołaj”

Organizatorzy

JoannaDerus

Wychowawcy świetlicy