SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2019/2020

W naszej szkole mamy dwa samorządy “Mały”, w którego skład wchodzą uczniowie klas 1-3 oraz “Duży” dla uczniów klas 4-8.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

              Przewodnicząca Samorządu    

 

 

                 Z-cy przewodniczącej        

 

 

Przedstawiciele Małego Samorządu