SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2020/2021

W naszej szkole mamy dwa samorządy „Mały”, w którego skład wchodzą uczniowie klas 1-3 oraz „Duży” dla uczniów klas 4-8.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

              Przewodnicząca Samorządu    

 

 

                 Z-cy przewodniczącej        

 

 

Przedstawiciele Małego Samorządu

 

 

 

 

 

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz