Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 8 w Pruszkowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 zmieniającym Rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego oraz po akceptacji Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców ustaliła następujące dni jako wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych:
31 października 2011 (poniedziałek)
3 kwietnia 2012 (wtorek) “ sprawdzian szóstoklasistów”
30 kwietnia 2012 (poniedziałek)
2 maja 2012 (środa)
4 maja 2012 (piątek)
8 czerwca 2012 (piątek)

Szkoła pełni w tych dniach rolę opiekuńczą.