DZIĘKUJEMY ZA PIKNIK!

SKŁADAMY Z SERCA PŁYNĄCE PODZIĘKOWANIA DLA
SZACOWNYCH GOŚCI ORAZ UCZNIÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI ZAANGAŻOWANYCH W ORGANIZACJĘ NASZEGO PIKNIKU SZKOLNEGO.
W SZCZEGÓLNOŚCI DZIĘKUJEMY:
MIEJSKIEMU ZAKŁADOWI OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE;
STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE;
SZKOLE TAŃCA „JAREMI” I PANU KORYCKIEMU;
UKS „KATA” I TRENEROWI, PANU PINTARZE;
PANI EWIE MUSZYŃSKIEJ, KTÓRA ZORGANIZOWAŁA PRZEJAŻDŻKI KONNE;
PAŃSTWU BIAŁKOWSKIM, KTÓRZY UDOSTĘPNILI NAM KWIATY

oraz wszystkim innym, których nie wymieniliśmy, a ich wkład bardzo doceniamy!