22 MARCA 2012 r. (czwartek) o godz. 16:30
PODCZAS DNIA OTWARTEGO ODBĘDZIE SIĘ GIEŁDA I LOTERIA CHARYTATYWNA
NA RZECZ RODZINY POSZKODOWANEJ
W POŻARZE NA UL. STALOWEJ,
KTÓREJ DZIECKO UCZY SIĘ W NASZEJ SZKOLE
PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE PRZYNOSZENIE FANTÓW
I PRZYBYCIE DO SZKOŁY W TYM DNIU