Egzamin na Kartę Rowerową

W naszej szkole egzamin na Kartę Rowerową odbędzie się 14.06.2017r o godzinie 9.00. Każde dziecko przystępujące do egzaminu musi mieć przy sobie legitymację szkolną oraz wypełniony „ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ”

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ