Egzamin na Kartę Rowerową odbędzie się 22.09.2021r, harmonogram będzie podany w późniejszym terminie.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest ukończenie 10 lat oraz dostarczenie do nauczycieli techniki wypełnionego i podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych ARKUSZA ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ ( druki zostały wysłane w wiadomościach Dziennika Librus, również są do pobrania w szkole u nauczycieli techniki: Joanna Derus i Arkadiusz Roziński).

Powodzenia