Egzamin na Kartę Rowerową

W naszej szkole egzamin na Kartę Rowerową odbędzie się 27.05.2015r.

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która osiągnęła wymagany minimalny wiek – 10 lat.

Każdy uczeń przystępujący do egzaminu musi mieć przy sobie legitymację szkolną oraz wypełniony „ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ”.