Informuję, że egzamin ósmoklasistów odbędzie się w przewidywanym terminie. Bardzo proszę uczniów, aby byli w szkole najpóźniej o godzinie 8:30.
Z poważaniem
Magdalena Kulmaczewska