Informacja GIS w sprawie koronowirusa

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych  w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Informacja w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Koronawirus – ważne informacje i nr telefonów

W ostatnim tygodniu obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w rejonie północnych Włoch.

Prosimy o szczególną ostrożność, zachowanie zgodne z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i zapoznanie się z następującym linkiem oraz instrukcją dokładnego mycia rąk: