Konkurs „Jesienne drzewo”

Zapraszamy do udziału w świetlicowym konkursie plastycznym „Jesienne drzewo”. Termin składania prac od 17 października do 21 października. Prace prosimy składać w świetlicy szkolnej. Wyniki zostaną ogłoszone dnia 25 Października 2016 roku. Oceniona zostanie: staranność, zgodność pracy z tematyką konkursu, charakterystyczna kolorystyka związana z daną porą roku.
Zachęcamy do udziału w konkursie. Wychowawcy świetlicy szkolnej.

REGULAMIN ŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „JESIENNE DRZEWO”

Cele konkursu:
– rozwijanie ekspresji twórczej, wyobraźni u dzieci;
– kształtowanie umiejętności obserwacji zmian w przyrodzie;
– uwrażliwienie na gamę barw, występującą w czasie jesiennych miesięcy:
– rozwój sprawności manualnych.
1. Konkurs skierowany jest do uczniów uczęszczających na zajęcia do świetlicy szkolnej tj. klasy I – III.
2. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna, przedstawiająca jesienne drzewo z uwzględnieniem kolorystyki charakteryzującej daną porę roku.
3. Format pracy A 4 – technika wykonania dowolna ( wydzieranki, wyklejanki, kolaż itp.)
4. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się takie informacje jak: imię i nazwisko, klasa.
5. Konkurs trwa od 17 października do 21 października 2016 roku.
6. Prace należy składać w świetlicy szkolnej.
7. Komisja wybierze najciekawsze prace uwzględniając przy tym : staranność wykonania, zgodność z tematem.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 25 października 2016 roku.