REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ Najpiękniejszy łańcuch choinkowy”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0 – VIII.

CELE KONKURSU:

–  kultywowanie tradycji tworzenia własnoręcznie wykonanych łańcuchów choinkowych, będących ozdobą  w czasie Świąt Bożego Narodzenia,

–  kształtowanie własnej inwencji twórczej, wyobraźni,  poszerzenie i popularyzowanie wiedzy wśród dzieci i młodzieży.

ZASADY KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie łańcucha choinkowego ocenianego według następujących zasad:

–   prace indywidualne w trzech kategoriach wiekowych:

klasy  0 – II

klasy  III – V

klasy  VI – VIII

–  technika wykonania prac jest dowolna, bez użycia gotowych elementów np. gwiazdki, bombki itp.

–  prace konkursowe muszą być czytelnie opisane :  imię i nazwisko, klasa,

–  jeden wykonawca może złożyć 1 pracę.

PROCEDURA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

  1. Przy ocenie prac brana będzie pod uwagę estetyka wykonania i wkład twórczy.
  2. Prace należy składać w świetlicy szkolnej do 17.12. 2021 roku do godz. 12:00.
  3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20.12.2021 na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym Librus .
  4. Wyłonionych zostanie dziewięciu zwycięzców, po trzech w każdej kategorii wiekowej.
  5. Odbiór nagród odbędzie się w świetlicy szkolnej.

Łańcuchy choinkowe  biorące udział w konkursie zostaną wystawione na korytarzu szkolnym, a te najpiękniejsze przekazane na cele charytatywne.

                                         ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

Nauczyciel techniki

Wychowawcy świetlicy