LATO W MIESCIE 2021

Od 24 maja otwieramy zapisy uczestników do udziału w akcji Lato w Mieście. Adresatami tej akcji są uczniowie pruszkowskich szkół podstawowych.

Organizatorzy „Lata w Mieście”:

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Jasna 2; tel. 22 758 79 74
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. I. Paderewskiego ul. J. Długosza 53; tel. 22 486 31 21
 • Szkoła Podstawowa Nr 6 im. H. Sienkiewicza ul. Lipowa 31; tel. 22 758 79 44
 • Szkołą Podstawowa nr 3 im. M. Zimińskiej – Sygietyńskiej Al. Wojska Polskiego 34;
  22 728 08 83
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. M. Konopnickiej ul. Pływacka 16; tel. 22 299 39 19

Turnusy półkolonii:

 

1 28.06 – 09.07. SP 2  (dla SP 2 i SP3, SP6, SP8)

SP 5  (dla SP 5 i SP10, SP9)

Terminy zapisów:

24.05 do 31.05. 2021 r.

2 12.07 – 23.07. SP 6

dla uczniów wszystkich szkół

Termin zapisów:

24.05. do 10.06.2021 r.

3 26.07 – 06.08. SP 3

dla uczniów wszystkich szkół

Termin zapisów:

24.05. do 10.06.2021 r.

4 09.08 – 21.08 SP 10

dla uczniów wszystkich szkół

Termin zapisów:

24.05. do 10.06.2021 r.

 

 • Zapisy przyjmowane są w szkołach organizujących wypoczynek. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W każdej ze szkół planujemy organizację
  4 grup liczących 15 uczestników. Przebieg akcji jest uzależniony
  od zaleceń i wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Czas trwania zajęć 8.00 – 16.00
 • Odpłatność – 100 zł za tygodniowy udział w półkoloniach.
 • W trakcie pobytu organizatorzy zapewniają II śniadanie  oraz obiad.

Dyrektorzy szkół, w których organizowany będzie wypoczynek dla dzieci i młodzieży  podejmą współpracę z instytucjami kulturalnymi i sportowymi w Pruszkowie. Planowane są zajęcia w Miejskim Ośrodku Kultury „Kamyk”,  spotkania organizowane przez Książnicę Pruszkowską, atrakcje na basenie „Kapry”.  Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy  również przyłączy się do organizacji wypoczynku uczestników „Lata w Mieście”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Straż Miejska przygotowują  prezentację ciekawych programów z zakresu profilaktyki. Pruszkowie Centrum Kultury i Sportu umożliwi udział w seansie filmowym, po którym  uczestnicy zwiedzą siedzibę zespołu tanecznego „Pruszkowiacy”. To tylko niektóre atrakcje. Organizatorzy zapewnią ciekawe i bezpieczne spędzenie wakacyjnego czasu dzieciom pozostającym w mieście.

Życzymy wspaniałych wrażeń oraz bezpiecznego i  udanego wypoczynku !

 

Poniżej prezentujemy informację, która otrzymaliśmy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie, która organizuje “Lato w mieście” w dniach 28.06.2021-09.07.2021.

“Zapraszamy do zapisu uczniów klas 1 – 8 w dniach od 24 do 28 maja br. Płatność za letni wypoczynek za jeden tydzień wynosi 100zł (płatność tylko gotówką). Istnieje możliwość zapisania dziecka na jeden lub oba tygodnie. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Karty zapisu dostępne są na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2. Wypełnioną kartę składacie Państwo w Administracji Szkoły Podstawowej nr 2, naprzeciwko Sekretariatu.
Wpłat należy dokonywać ( również w Administracji) w dniach:

1. 24.05. (poniedziałek), 25.05. (wtorek), 27.05. (czwartek) w godzinach 9:00 – 16:00
2. 26.05. (środa) – w godzinach 10:00 – 18:00
3. 28.05. ( piątek) – w godzinach 9:00 – 14:00

W przypadku nieobecności dziecka podczas trwania wypoczynku NIE BĘDĄ miały miejsca żadne zwroty pieniężne.

W czasie wypoczynku Szkoła Podstawowa nr 2 zapewnia obiad oraz podwieczorek, mnóstwo atrakcji, a także opiekę pielęgniarki.
Zapraszamy!”