Najbliższe zebrania rodziców

7 grudnia 2011 (środa) od godziny 17:30 do 18:00
odbędzie się zebranie rodziców klas młodszych,
od godziny 18:00 – dzień otwarty

8 grudnia 2011 (czwartek) od godziny 17:30 do 18:00
odbędzie się zebranie rodziców klas starszych,
od godziny 18:00 – dzień otwarty
ZAPRASZAMY.