Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego nr 8 w Pruszkowie uczy i wychowuje dzieci już od ponad sześćdziesięciu lat. Jest szkołą wielopokoleniową o bogatych tradycjach.
Obecnie naukę rozpoczyna tu trzecie pokolenie . Wielu absolwentów utrzymuje kontakt ze szkołą, tu właśnie przyprowadzają swoje dzieci. Spośród nich rekrutuje się wielu lekarzy, dziennikarzy, inżynierów, nauczycieli oraz przedstawicieli innych zawodów.

W 1955 r. rozpoczęto budowę szkoły, oddano ją do użytku w styczniu 1958 r. Pierwszym kierownikiem, a potem dyrektorem, został p. Wacław Szablewski. Szkoła przyjęła czwartą część młodzieży Pruszkowa. Mówiono o niej: „Szkoła-pałac” lub ” Szkoła ogród”.

W 1962 r. Rada Pedagogiczna wystąpiła do inspektora oświaty w Pruszkowie z prośbą o nadanie szkole imienia Władysława Broniewskiego.  Akt ten nastąpił 29 września 1962r. W uroczystościach wzięła udział p. Wanda Broniewska – żona poety. Jarosław Iwaszkiewicz – pisarz, Jerzy Putrament – pisarz, publicysta i wielu innych dostojnych gości.
Liczba nauczycieli zmieniała się wraz z rozwojem i losami szkoły.

Obecnie grono pedagogiczne liczy 58 nauczycieli, w tym wszyscy mają wykształcenie wyższe; wszyscy systematycznie podwyższają swoje kwalifikacje.
W chwili obecnej ponad 600 uczniów zdobywa wiedzę i umiejętności w 27 oddziałach. Chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych; wyrównujących i uzupełniających wiedzę, kołach zainteresowań, reedukacji.

Sukcesy sportowe uczniów naszej szkoły są szeroko znane nie tylko w Pruszkowie, ich świadectwem są liczne puchary i dyplomy.
Uczestnictwo w różnorodnych konkursach umożliwia uczniom zaprezentowanie swoich zainteresowań i umiejętności, a zdobywane lokaty wysoko plasują SP nr 8 wśród pruszkowskich szkół.
W naszej szkole działa prężna organizacja harcerska. W dobrze wyposażonych pracowniach kształcą się przyszli informatycy pod fachową opieką.

W bibliotece szkolnej można znaleźć ciekawą książkę, uzyskać potrzebne materiały, życzliwą pomoc i radę. Od niedawna możemy pochwalić się wspaniale wyposażoną salą „Poznawania świata” , tzw. polisensoryczną, działającą na wszystkie zmysły dzieci, szczególnie tych dysfunkcyjnych, a także salą multimedialną do nauki języka angielskiego.
W 1999r. utworzono pierwszą klasę integracyjną.

SP nr 8 jest jedną z dwóch szkół w Pruszkowie umożliwiającą naukę dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, stwarzającą odpowiednie warunki, aby dzieci te czuły się wśród rówieśników ważne, potrzebne, akceptowane, doceniane, by były traktowane na równi z innymi. Ten cel został osiągnięty. Doświadczeniem w prowadzeniu klas integracyjnych dzielimy się także z innymi szkołami i nauczycielami.

Obecnie nasza szkoła nazywana jest „Szkołą z sercem”