DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8

 

DYREKTOR SZKOŁY

 

MAGDALENA KULMACZEWSKA

 

Z-CA DYREKTORA SZKOŁY

 

IWONA PROSTACKA

ANNA ZAJĄC

 

GRONO PEDAGOGICZNE:

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

ANNA BEPIERSZCZ

JADWIGA BIEDŹ

BARBARA DUPLAGA

JOANNA DUDEK

JOANNA KNOBLOCH

DANUTA KOTOWSKA

TERESA MICHALSKa

MAŁGORZATA MODRZEJEWSKA

ANNA OZIMIŃSKA – KOHNKE

MAŁGORZATA PODGÓRNA – PAWLAK

ALICJA PODOLSKA

HANNA PRĘCIKOWSKA

IWONA PROSTACKA

ALICJA SIWIŃSKA

GRAŻYNA TYSZKO

BEATA WOŹNIAK

EWA ZARZYCKA

ANNA KULESZA – WSPOMAGANIE

ANITA WYRALSKA – WSPOMAGANIE

ANNA ZAJĄC – WSPOMAGANIE

KRYSTYNA ŻARNOCH – WSPOMAGANIE

ANNA PIECHAL – WSPOMAGANIE

GABRIELA RENIK – WSPOMAGANIE

MONIKA BIGOS – WSPOMAGANIE

BEATA JAŹWIŃSKA-DRYGAS – WSPOMAGANIE

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

MARTA MARKOWSKA

SYLWIA MATERSKA

AGNIESZKA NOWACZEK

MARTA RUGE

ALEKSANDRA ŚWIDEREK

KAROLINA WOŹNIAK

JĘZYK POLSKI

KATARZYNA DZIEDZIC

MONIKA KAMIONKA

MAGDALENA NURKOWSKA

ANETA TROJAKOWSKA – CIURA

JĘZYK ANGIELSKI

KRYSTYNA CHAŁATKIEWICZ

MAGDALENA KOLĘDA

PAWEŁ OGRODNICZEK

ANNA PIECHAL

DOROTA PUŚLECKA

KATARZYNA ŻYRA

MATEMATYKA

GRAŻYNA BAKA – ZIELIŃSKA

RENATA KOPERWAS

KRYSTYNA NOWICKA

DIANA OLSZEWSKA

PRZYRODA

GABRIELA RENIK

LIDIA WACŁAWEK

HISTORIA

KATARZYNA DZIEDZIC

TATIANA TIJEWSKA

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

JOANNA DERUS

RENATA KOPERWAS

DIANA OLSZEWSKA

JĘZYK NIEMIECKI

ALINA MICHALSKA

TATIANA TIJEWSKA

GEOGRAFIA

EDYTA JANKOWSKA

BIOLOGIA

LIDIA WACŁAWEK

CHEMIA

MAŁGORZATA GRABOWSKA

FIZYKA

AGNIESZKA ANTONIK

RELIGIA

MAŁGORZATA GRUCHAŁA

MAREK KRAWCZAK

KATARZYNA POPRAWA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WIOLETA JANISZEK

MAGDALENA KULMACZEWSKA

PIOTR OGRODNICZEK

ARKADIUSZ ROZIŃSKI

AGNIESZKA WABIK – PIÓRKOWSKA

PLASTYKA

LIDIA KIJEWSKA – WITTSTOCK

ANITA WYRALSKA

MUZYKA

EWA KRAWCOW – SYBILSKA

ZAJĘCIA TECHNICZNE

JOANNA DERUS

BIBLIOTEKA

ANNA FAŁEK

WANDA KRAUZE

PEDAGOG

EWA MILCZAREK

LOGOPEDA

KAMILA SUTKOWSKA

PSYCHOLOG

MAŁGORZATA WĘGLIŃSKA