PIELĘGNIARKA SZKOLNA

 

ZDROWY DZIŚ – ZDROWY JUTRO

Szkoła przystąpiła do projektu finansowanego przez Urząd Miasta Pruszkowa  „Zdrowy dziś  – zdrowy jutro” .

W ramach projektu dzieci będą miały wykonane: pomiar ciśnienia, badanie ostrości wzroku, ocenę masy ciała oraz jego skład, sprawdzenie postawy oraz sprawności oddechowo – krążeniowej.

Realizacja projektu była zaplanowana od marca 2020 roku. Ze względu na pandemię i zawieszenie nauki w szkole
w obecnym roku szkolnym (2020/2021) badaniem objęci będą uczniowie klasy 3 i 7 oraz dodatkowo klasy 4 i 8.

Dzieci z klas 3 i 7 otrzymają karty z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badania w ramach projektu.

Na czym polega badanie ESMS Pruszków