Nauczanie hybrydowe 15.03-28.02

W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń dla naszego województwa od 15 do 28.03 br. w tym nauczania hybrydowego w klasach I-III, Zarządzeniem Dyrektora Szkoły przekazujemy szczegółowe informacje dotyczące nauczania w naszej szkole.

Tydzień 15.03 – 19.03.2021 r.
W trybie stacjonarnym, na terenie szkoły pracują klasy:

1a, sala 11 – zajęcia rozpoczynają się wg planu BEZ 15 minutowego dotychczasowego przesunięcia.
1b, sala 35 – lekcje rozpoczynają się o godz. 8.15
2a, sala 38 – lekcje rozpoczynają się o godz. 8.00
3b, sala 12 – lekcje rozpoczynają się o godz. 8.00
3c, sala 30 – zajęcia rozpoczynają się wg planu BEZ 15 minutowego dotychczasowego przesunięcia.

W trybie zdalnym, w domach zostają klasy: 1c, 1d, 2b, 2c, 3a.

Tydzień 22.03 – 26.03.2021 r.
W trybie stacjonarnym, na terenie szkoły pracują klasy:

1c, sala 12 – zajęcia rozpoczynają się wg planu BEZ 15 minutowego dotychczasowego przesunięcia.
1d, sala 38 – zajęcia rozpoczynają się wg planu BEZ 15 minutowego
dotychczasowego przesunięcia.
2b, sala 35 – lekcje rozpoczynają się o godz. 8.15
2c, sala 11 – lekcje rozpoczynają się o godz. 8.00
3a, sala 32 – zajęcia rozpoczynają się wg planu BEZ 15 minutowego przesunięcia.

W trybie zdalnym, w domach zostają klasy: 1a, 1b, 2a, 3b, 3c.

Nauczanie zdalne będzie odbywało się według obowiązującego w szkole planu lekcji, bez 15 minutowego przesunięcia (zgodnie z zasadami, które obowiązywały w listopadzie i grudniu 2020 r.)

Zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej podlegają tym samym zasadom co lekcje hybrydowe. Uczniowie przebywający w szkole realizują je na terenie szkoły natomiast uczniowie uczący się zdalnie realizują je zdalnie.
W okresie realizacji nauczania hybrydowego będą wydawane obiady dla uczniów realizujących zajęcia na terenie szkoły.