Podajemy numer konta bankowego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 w Pruszkowie:
30 8016 0003 2003 0011 0005 3732