NASZE OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

KANGUR MATEMATYCZNY

Tytuł laureata w Międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny otrzymał

Piotr Łęski

Opiekun:Grażyna Baka -Zielińska

ZAWODY PŁYWACKIE UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

Dnia 5 grudnia na basenie Kapry w Pruszkowie odbyły się zawody pływackie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczniowie wykazali się dużymi umiejętnościami pływackimi, czego dowodem są uzyskane puchary, medale oraz cenne nagrody.

I miejsceAleksandra Wolska i Bartłomiej Turski
II miejsce – Zofia Szyrma
III miejsce – Izabella Grzyszczok

KONKURS HISTORYCZNO – LITERACKI “PIERWSZY DZIEŃ WOLNOŚCI”

Miejski konkursie historyczno-literackim „Pierwszy dzień wolności” zorganizowany po raz piąty przez Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23 i Gimnazjum Społeczne w Pruszkowie 23.  Zadaniem konkursowym było napisanie pracy przedstawiającej pierwszy dzień odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. W konkursie tym zostały nagrodzone dwie nasze uczennice:

II miejsce – Barbara Ambroziak

III miejsce Dagmara Styszko

Opiekunowie uczniów: Tatiana Tijewska, Magdalena Nurkowska, Monika Kamionka

ŁÓDZKO – MAZOWIECKI KONKURS “POZNAJEMY SŁOWACJĘ”

Konkurs “Poznajemy Słowację” organizowanym  przez Instytut Słowacki w Warszawie. Zadaniem konkursowym było wykonanie prezentacji multimedialnej na temat Słowacji. Spośród ponad 100 złożonych prac, wyróżniono między innym prezentacje wykonane przez dwóch uczniów naszej szkoły. Laureatami Łódzko-Mazowieckiego Konkursu „Poznajmy Słowację” zostali:

Karolina Dorszewska

Antoni Skrzypiec

Szkolnymi opiekunami konkursu byli nauczyciele: Diana Olszewska, Joanna Derus