W związku z pojawieniem się w naszej szkole osób, które są chore na Covid- 19 oraz bardzo dużej grupy pracowników szkoły przebywających na zwolnieniach lekarskich
(w tym ponad 20 nauczycieli) i kwarantannach
w porozumieniu z Organem Prowadzącym podjęto decyzję
o przesunięciu tzw. dni dyrektorskich
z dni: 2.11.2020, 4.01.2021 – 05.01.2021
na okres od dnia 20.10 – 23.10.2020.

W tych dniach nie będzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ani stacjonarnych ani online.
Uczniowie pozostają w domu.

Czynna będzie świetlica tylko i wyłącznie dla uczniów, którym nie można zapewnić opieki w domu.
Przy podejmowaniu decyzji o przysłaniu dziecka do świetlicy prosimy wziąć pod uwagę fakt, że w społeczności szkolnej są potwierdzone przypadki zachorowań.

Planowany powrót do trybu stacjonarnego – w poniedziałek 26.10.2020.
Ewentualne zmiany będą komunikowane w piątek 23.10, najpóźniej w poniedziałek 26.10.2020.