Próbny sprawdzian szóstoklasistów

13 stycznia 2014 odbędzie się próbny sprawdzian szóstoklasistów.