Przypominamy

Przypominamy, że w czasie zimowej przerwy świątecznej, tj. dniach wolnych od zajęć dydaktycznych (23.12, 27-30.12.2016), szkoła pełni rolę opiekuńczą. W tych dniach nie ma obiadu.