Pierwszego września rozpoczyna się nowy rok szkolny. Powrót dzieci do szkoły po ponad półrocznej przerwie w nauce stacjonarnej przy utrzymujących się trudnościach epidemiologicznych wiąże się z dużymi obawami i lękiem. Naszym zadaniem będzie tak pracować i działać, aby zapewnić dzieciom i pracownikom szkoły maksymalne bezpieczeństwo. Zgodnie z wytycznymi MEN i GIS rozpoczniemy naukę w formie tradycyjnej (wariant A) z jednoczesnym wdrożeniem paru zmian, np.: uczniowie klas IV-VIII, tak jak dzieci z klas I-III będą realizować zajęcia w jednej sali lekcyjnej, większość przerw międzylekcyjnych dzieci będą spędzać również w salach lekcyjnych, posiłki będą spożywane o różnych porach wg opracowanego harmonogramu. Szczegółowe procedury zostaną udostępnione jeszcze w tym tygodniu w e-dzienniku, ponadto każde dziecko dostanie wersję papierową procedur w dniu 1 września.
Informuję, że tegoroczna inauguracja roku szkolnego będzie miała również zmienioną formę. Na oficjalne rozpoczęcie, dnia 1 września, do szkoły zapraszamy tylko dzieci. Rodzice, którzy chcą odprowadzić dziecko do szkoły proszeni są o niewchodzenie na teren szkoły i pozostanie poza budynkiem. Opisana zasada nie dotyczy rodziców uczniów klas pierwszych i wychowanków oddziału przedszkolnego, których zapraszamy wraz z dzieckiem (jeden opiekun bez osób towarzyszących) na salę gimnastyczną. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły,
w tym uczniowie, zobowiązane są do dezynfekcji rąk lub założenia jednorazowych rękawiczek ochronnych oraz do zakrycia nosa i ust.

Poniżej zamieszczam harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego:

Klasy II-VIII

Każda klasa wchodzi do szkoły głównym wejściem, najwcześniej 10 minut przed ustalonym czasem, i spotyka się z wychowawcą klasy w wyznaczonej sali lekcyjnej.

Godz. 9:00 / I piętro

Klasa IIa – sala 38
Klasa IIb – sala 36
Klasa IIc – sala 35

Godz. 10:00

I piętro
Klasa IIIa – sala 30
Klasa IIIb – sala 26
Klasa IIIc – sala 32

II piętro
Klasa IVa – sala 45
Klasa IVb – sala 48
Klasa IVc – sala 49

Godz. 11:00

Klasa VA – sala 38
Klasa VB – sala 36

Klasa VIA – sala 35
Klasa VIB – sala 40
Klasa VIC – sala 43
Klasa VID –sala 44

Godz. 12:00

Klasa VIIA – sala 48
Klasa VIIB – sala 30
Klasa VIIC – sala 32
Klasa VIID – sala 50

Klasa VIIIA – sala 49
Klasa VIIIB –sala 45

Klasy I i oddziały przedszkolne

Każda z klas wchodzi do szkoły bezpośrednio do sali gimnastycznej drzwiami od strony boiska szkolnego, najwcześniej 10 minut przez wyznaczonym czasem. Spotkanie z wychowawcą odbędzie się na sali gimnastycznej.

Godz. 9:00 – klasa IA, IC
Godz. 11:00 – klasa IB, ID

Godz. 1300 – oddziały przedszkolne