Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Pruszkowie informuje, że w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami i w konsekwencji pogarszającymi się warunkami nauki, które bezpośrednio zagrażają zdrowiu uczniów, postanowił, w porozumieniu z organem prowadzącym, skrócić zajęcia lekcyjne do 30 minut w dniach 13 i 14 czerwca 2019 (czwartek i piątek).

PLAN ZWYKŁY PLAN SKRÓCONY
1. 8:00 – 8:45 8:00 – 8:30
2. 8:55 – 9:40 8:35 – 9:05
3. 9:50 – 10:35 9:10 – 9:40
4. 10:45 – 11:30 9:45 – 10:15
5. 11:45 – 12:30 10:30 – 11:00
PRZERWA OBIADOWA PRZERWA OBIADOWA
6. 12:50 – 13:35 11:20 – 11:50
7. 13:45 – 14:30 12:00 – 12:30
8. 14:35 – 15:20 12:35 – 13:05
9. 15:25 – 16:10 13:10 – 13:40
10. 16:15 – 17:00 13:45 – 14:15