Uroczyste podsumowanie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się według następującego harmonogramu:
24 czerwca (czwartek) – godzina 18:00 – klasy VIII
25 czerwca (piątek):
Klasy: VI c, VI d, VII – godzina 8:30
Klasy: IV, V, VIa, VI b – godzina 10:30
Klasy: II, III – godzina 12:30
Klasy 0 i I – godzina 14:00