Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Edit: ze względu na trwający remont prosimy o to, aby dzieci nie przyjeżdżały do szkoły na rowerach i hulajnogach.

 

Szanowni Państwo!
Pierwszego września rozpoczyna się nowy rok szkolny. W związku z utrzymującymi się obostrzeniami dotyczącymi COVID – 19 funkcjonowanie szkoły będzie podobne do zeszłorocznego. Będziemy tak pracować i działać, aby zapewnić dzieciom i pracownikom szkoły maksymalne bezpieczeństwo. Zgodnie z wytycznymi MEiN i GIS rozpoczniemy naukę w formie tradycyjnej. Szczegółowe procedury funkcjonowania szkoły zostaną udostępnione w e-dzienniku.

Na oficjalne rozpoczęcie, dnia 1 września, do szkoły zapraszamy tylko dzieci. Rodzice, którzy chcą odprowadzić dziecko do szkoły proszeni są o niewchodzenie na teren szkoły i pozostanie poza budynkiem. Opisana zasada nie dotyczy rodziców uczniów klas pierwszych i wychowanków oddziału przedszkolnego, których zapraszamy wraz z dzieckiem (jeden opiekun bez osób towarzyszących). Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły, w tym uczniowie, zobowiązane są do dezynfekcji rąk lub założenia jednorazowych rękawiczek ochronnych, opiekunowie również zobowiązani są do zakrycia nosa i ust.

Jednocześnie informujemy, że w związku z remontem szkoły parkowanie samochodem w jej najbliższych okolicach jest utrudnione.

Poniżej przedstawiamy harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego. Uczniowie klas II-VIII spotkają się z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych. Natomiast uczniów klas I i wychowanków oddziału przedszkolnego zapraszamy na dużą salę gimnastyczną na krótkie spotkanie z Dyrektorem Szkoły.

Klasy II-VIII

Każda klasa wchodzi do szkoły głównym wejściem, najwcześniej 10 minut przed ustalonym czasem, i spotyka się z wychowawcą klasy w wyznaczonej sali lekcyjnej.

Godz. 9:00

Klasa IIa – sala 11
Klasa IIb – sala 10A
Klasa IIc – sala 12
Klasa IId – sala 35
Klasa IIIa – sala 38
Klasa IIIb – sala 36
Klasa IIIc – sala 26

Godz. 10:00
Klasa IVa – sala 44
Klasa IVb – sala 26
Klasa IVc – sala 32

Klasa VA – sala 43
Klasa VB – sala 40
Klasa VC – sala 45
Klasa VIA – sala 50
Klasa VIB – sala 30

Godz. 11:00

Klasa VIIA – sala 30
Klasa VIIB – sala 32
Klasa VIIC – sala 43
Klasa VIID – sala 40

Klasa VIIIA – sala 45
Klasa VIIIB – sala 44
Klasa VIIIC – sala 48
Klasa VIIID – sala 49

Klasy I i oddział przedszkolny

Każda z klas wchodzi do szkoły bezpośrednio do sali gimnastycznej drzwiami od strony boiska szkolnego, najwcześniej 10 minut przed wyznaczonym czasem. Po spotkaniu na sali gimnastycznej uczniowie wraz z wychowawcami przejdą do wyznaczonych sal lekcyjnych.

Godz. 9:30
Klasa IA – sala 35
Klasa IB – sala 36
Klasa IC – sala 12
Klasa ID – sala 38

Godz. 1100 – oddział przedszkolny – sala 10a