Zakończenie roku szkolnego odbędzie się wg następującego harmonogramu:

Czwartek 25.06.2020
Godz. 9 – klasy VI
Godz. 10 – klasy VII
Godz. 12:30– klasy VIII

Piątek 26.06.2020
godz. 9 – klasy I
godz. 1015 – klasy II
godz. 1130 – klasy III
godz. 1245 – klasy IV
godz. 1400 – klasy V

Dokładne informacje otrzymali Państwo poprzez e-dziennik Librus.
Udział dzieci jest dobrowolny.