W związku z brakiem zgłoszeń konieczności opieki w dniu 12 czerwca 2020
r. (piątek) Szkoła Podstawowa nr 8 w Pruszkowie w tym dniu nie będzie
organizowała zajęć opiekuńczych.