Hasła dostępowe do wyników będą przesłane za pośrednictwem Librusa na konto uczniów. Dostęp do wyników będzie możliwy 31 lipca po godzinie 10:00.