UWAGA! Zmiana adresu e-mail Szkoły

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana oficjalnego adresu e-mail naszej szkoły na:
sp8@miasto.pruszkow.pl
W szczególnych przypadkach dotychczasowy adres będzie funkcjonował do końca roku szkolnego.