Serdecznie zapraszam uczniów klas IV – VIII do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „O uśmiech dziecka”.

Uczestnicy konkursu mają wykonać plakat o humorystycznej treści oraz nadać mu tytuł, który podobałby się dzieciom i wywoływał uśmiech na ich twarzach.

Wymiary pracy: 70 cm x 100 cm.

Na odwrocie plakatu przykleić metryczkę z danymi (w załączniku) drugi egzemplarz metryczki z danymi oraz oświadczenie rodziców ucznia biorącego udział w konkursie (w załączniku) należy dołączyć do pracy ucznia w osobnej kopercie.

Proszę o zapoznanie się z regulaminem konkursu (w załączniku).

Termin: Termin składania prac konkursowych upływa 13.05.2021 roku, o godzinie 15.00. Prace konkursowe należy składać w sekretariacie szkoły.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody współfinansowane ze środków Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Serdecznie zapraszam!!!
Joanna Derus

O usmiech dziecka – ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu 2021

O usmiech dziecka – zgoda na udział w konkursie

O usmiech dziecka metryczka